bl.a. med angivelse af reglerne for indgåelse af købsaftaler gennem butikken, herunder de vigtigste oplysninger om sælger, butikken og forbrugerens rettigheder.

INDHOLD

§ 1 Definitioner

§ 2 Kontakt til sælgeren

§ 3 Tekniske krav

§ 4 Shopping i butikken

§ 5 Betalinger

§ 6 Færdiggørelse af ordren

§ 7 Fortrydelsesret

§ 8 Undtagelser fra fortrydelsesretten

§ 9 Klager

§ 10 Personoplysninger

§ 11 Indsigelser

Bilag 1: Model til fortrydelsesformular

§ 1 DEFINITIONER

Arbejdsdage – dage fra mandag til fredag undtagen helligdage.

Konto – en gratis funktion i butikken (elektronisk tjeneste), som er reguleret af særskilte regler, og som giver køberen mulighed for at oprette sin individuelle konto i butikken.

Forbruger – en forbruger i henhold til bestemmelserne i den civile lovbog.

Køber – enhver enhed, der køber fra butikken.

Regler og bestemmelser – disse regler og bestemmelser.

Shop – SIELACZ online shop, der drives af sælgeren på https://dk.sielacz.com.

§ 2 KONTAKT MED SÆLGEREN

1. e-mailadresse: michal@sielacz.com

2. Telefon: +48732930517

§ 3 TEKNISKE KRAV 1.

For at butikken kan fungere korrekt, skal du bruge:

1. en enhed med adgang til internettet

2. internetbrowser, der understøtter JavaScript og cookies. 2.

2) For at kunne afgive en ordre i shoppen er det, ud over kravene i stk. 1, nødvendigt at have en aktiv e-mailkonto.

§ 4 SHOPPING I BUTIKKEN

(1) De priser på varer, der er angivet i butikken, er de samlede priser for varerne, inklusive moms.

(2) Sælgeren gør opmærksom på, at den samlede pris for en ordre består af prisen for de varer, der er angivet i butikken, og eventuelt omkostningerne ved levering af varerne.

(3) De varer, der er valgt til køb, skal lægges i indkøbskurven i butikken.

(4) Køber vælger derefter blandt de tilgængelige i butikken: leveringsmetode for varerne og betalingsmetode for ordren, og giver de nødvendige data for at gennemføre den afgivne ordre.

(5) Ordren er afgivet, når køberen bekræfter dens indhold og accepterer vilkårene og betingelserne.

6. Når du afgiver en ordre, er det ensbetydende med indgåelse af en købsaftale mellem køberen og sælgeren.

(7) Sælgeren skal give forbrugeren en bekræftelse på et varigt medium af indgåelsen af købsaftalen senest ved levering af varerne.

(8) Køber kan registrere sig i butikken, dvs. oprette en konto i butikken, eller foretage køb uden at registrere sig ved at angive sine data ved hver mulig bestilling.

§ 5 BETALINGER

En ordre kan betales, afhængigt af køberens valg:

1. PayPal

2. traditionel bankoverførsel

§ 6 ORDREBEHANDLING

Sælgeren er forpligtet til at levere varen uden mangler. 2.

(2) Leveringstiden for ordren er angivet i shoppen.

Tredje Hvis køberen har valgt at betale forud for ordren, skal sælgeren fortsætte med at udføre ordren, efter at den er betalt.

4. I tilfælde af at Køber har købt varer med forskellige leveringstider inden for en ordre, vil ordren blive behandlet inden for den tidsfrist, der gælder for den vare med den længste leveringstid.

5. Varer leveres udelukkende på Republikken Polens område. 6.

(6) Varer, der er købt i butikken, leveres afhængigt af den leveringsmetode, som køberen har valgt:

1. gennem det polske postvæsen eller med kurer

§ 7 FORTRYDELSESRET

(1) Forbrugeren har ret til at fortryde den aftale, der er indgået med sælgeren via shoppen, inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse, jf. dog § 8 i vilkårene og betingelserne.

(2) Fristen for tilbagekaldelse udløber 14 dage efter datoen:

1. hvor forbrugeren kom i besiddelse af varerne, eller hvor en anden tredjepart end transportøren og angivet af forbrugeren kom i besiddelse af varerne.

(2) på hvilken forbrugeren har taget den sidste vare i besiddelse, eller på hvilken en tredjepart, som ikke er transportøren og er angivet af forbrugeren, har taget den sidste vare i besiddelse, hvis der er tale om en aftale om overdragelse af ejendomsretten til flere varer, som leveres separat.

(3) For at forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun underrette sælgeren ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i § 2 i vilkårene, om sin beslutning om at fortryde aftalen ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller oplysninger fremsendt pr. e-mail).

(4) Forbrugeren kan anvende den standardfortrydelsesformular, der findes i slutningen af vilkårene, men det er ikke obligatorisk.

(5) For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at forbrugeren sender oplysninger om udøvelsen af sin fortrydelsesret inden udløbet af fortrydelsesfristen.

6. VIRKNINGERNE AF TILBAGETRÆKNING

(7) I tilfælde af fortrydelse af den indgåede aftale skal sælgeren tilbagebetale forbrugeren alle betalinger modtaget fra forbrugeren, herunder omkostningerne til levering af varerne (bortset fra ekstra omkostninger som følge af den leveringsmetode, som forbrugeren har valgt, bortset fra den billigste almindelige leveringsmetode, som sælgeren tilbyder), straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor sælgeren blev informeret om forbrugerens beslutning om at udøve fortrydelsesretten.

(8) Sælgeren skal tilbagebetale betalingen ved hjælp af de samme betalingsmidler, som forbrugeren brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren accepterer en anden løsning, og forbrugeren skal under alle omstændigheder ikke pålægges gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.

(9) Sælgeren kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil han har modtaget varerne, eller indtil han har modtaget bevis for returnering, alt efter hvad der sker først.

(10) Sælgeren anmoder om at returnere varerne straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har informeret sælgeren om, at han har hævet købsaftalen. Fristen er overholdt, hvis forbrugeren sender varen tilbage inden udløbet af 14-dagesfristen.

(11) Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af varen.

(12) Forbrugeren er kun ansvarlig for enhver værdiforringelse af varerne som følge af anden brug af varerne end den, der var nødvendig for at konstatere varernes art, egenskaber og funktion.

(13) Hvis varerne på grund af deres art ikke kan sendes tilbage på sædvanlig vis med posten, skal forbrugeren også bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Sælgeren oplyser forbrugeren om det anslåede beløb for disse omkostninger i beskrivelsen af varerne i shoppen eller ved bestilling af ordren.

(14) Hvis det er nødvendigt at foretage en tilbagebetaling for en transaktion, som forbrugeren har foretaget med betalingskort, skal sælgeren foretage tilbagebetalingen til den bankkonto, der er tildelt købers betalingskort.

§ 8 UNDTAGELSER FRA FORTRYDELSESRETTEN

(1) Forbrugeren har ikke ret til at fortryde en aftale, der er indgået i fjernsalg, i forbindelse med en aftale:

1. hvor genstanden for ydelsen er en ikke-refabrikeret ting, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at opfylde hans individualiserede behov.

(2) hvor genstanden for ydelsen er en vare, der er letfordærvelig eller har en kort holdbarhed.

(3) hvor genstanden for ydelsen er en vare, der leveres i en forseglet emballage, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres efter åbning, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen.

(4) hvor genstanden for ydelsen er ting, som efter levering i kraft af deres art bliver uadskillelige fra andre ting.

(5) hvor genstanden for forestillingen er lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer, der leveres i forseglet emballage, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen.

(6) hvor der er tale om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af en abonnementsaftale.

7. hvis prisen eller vederlaget er afhængigt af udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan indtræffe inden udløbet af fortrydelsesfristen.

(8) levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et fysisk medium, når udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen og efter at den erhvervsdrivende har informeret forbrugeren om tabet af fortrydelsesretten.

(2) Retten til at fortryde en fjernsalgsaftale indrømmes ikke til en anden enhed end forbrugeren.

§ 9 KLAGER

(1) I tilfælde af en defekt ved varen har køberen mulighed for at gøre krav på den defekte vare på grundlag af den garanti, der er reguleret i den civile lovgivning, eller garantien, hvis der er ydet en garanti.

(2) Ved brug af garantien kan køberen på de betingelser og inden for de frister, der er fastsat i civillovbogen:

1. afgive en erklæring om prisnedsættelse

2. i tilfælde af en væsentlig mangel – afgive en erklæring om ophævelse af kontrakten

3. kræve at få varen erstattet med en fejlfri vare

4. anmode om fjernelse af manglen

(3) Sælger anmoder om klager på grundlag af garantien til den postadresse eller elektroniske adresse, der er angivet i § 2 i vilkårene og betingelserne.

4. Hvis det viser sig, at det for at behandle klagen er nødvendigt at levere de annoncerede varer til sælgeren, er køberen forpligtet til at levere disse varer, hvis der er tale om en forbruger, på sælgers regning.

(5) Hvis der er en yderligere garanti på varerne, findes oplysninger om den og betingelserne herfor i produktbeskrivelsen i butikken.

(6) Klager vedrørende butikkens drift skal sendes til den e-mailadresse, der er angivet i § 2 i vilkårene og betingelserne.

7. Reklamationer vil blive behandlet af sælgeren inden for 14 dage.

§ 10 PERSONOPLYSNINGER

De første personlige oplysninger, som køberen giver under brugen af shoppen, administreres af sælgeren. 2.

(2) Køberens personoplysninger behandles på grundlag af aftalen og med henblik på dens gennemførelse i overensstemmelse med principperne i Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) om databeskyttelse (RODO). Detaljerede oplysninger om Sælgers behandling af data findes i den privatlivspolitik, der er offentliggjort i shoppen.

§ 11 FORBEHOLD

(1) Det er forbudt for Køber at levere ulovligt indhold.

(2) Hver ordre, der afgives i shoppen, udgør en separat købsaftale og kræver en separat accept af vilkårene og betingelserne. Kontrakten indgås for den tid og med det formål at opfylde ordren.

(3) Kontrakter, der indgås i henhold til disse vilkår og betingelser, skal indgås på polsk.

4. I tilfælde af en eventuel tvist med en køber, der ikke er forbruger, er den kompetente domstol den domstol, der har kompetence på sælgers hjemsted.

5. Ingen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser på nogen måde forbrugerens rettigheder i henhold til loven.

Bilag nr. 1 til disse vilkår og betingelser

Nedenfor findes en model til en fortrydelsesformular, som forbrugeren kan anvende eller ikke anvende:

MODEL TIL FORTRYDELSESFORMULAR

https://dk.sielacz.com/returnerer

Regler for konti

Vilkår og betingelser for konto hos SIELACZ

INDHOLD

§ 1 Definitioner

§ 2 Kontakt med sælgeren

§ 3 Tekniske krav

§ 4 Konto

§ 5 Klager

§ 6 Personoplysninger

§ 7 Indsigelser

§ 1 DEFINITIONER

Konto – en gratis funktion i butikken (tjeneste), der er reguleret i disse vilkår og betingelser, og som gør det muligt for en køber at oprette en individuel konto i butikken.

Køber – enhver enhed, der køber i butikken.

Butik – online-butikken SIELACZ, der drives af sælgeren på adressen https://dk.sielacz.com.

§ 2 KONTAKT MED SÆLGEREN

1. e-mailadresse: michal@sielacz.com

2. Telefon: 732930517

§ 3 TEKNISKE KRAV

1. for at få en konto til at fungere korrekt og oprette en konto skal du:

1. en aktiv e-mail-konto

2. en enhed med adgang til internettet

3. en webbrowser, der understøtter JavaScript og cookies

§ 4 KONTO

Oprettelsen af en konto er helt frivillig og afhænger af køberens vilje. 2.

(2) Kontoen giver Køber yderligere muligheder, såsom: visning af historikken over de ordrer, som Køber har afgivet i butikken, kontrol af ordrens status eller selvredigering af Købers data.

(3) For at oprette en konto skal du udfylde den relevante formular i butikken for at oprette en konto.

4. I det øjeblik en konto oprettes, indgås der en tidsubegrænset aftale mellem køber og sælger om at drive kontoen i henhold til de principper, der er anført i reglerne og bestemmelserne.

5. Køber kan til enhver tid og uden omkostninger opsige kontoen uden at have nogen omkostninger.

6. for at opsige kontoen skal man sende sin opsigelse til sælgeren på e-mailadressen: michal@sielacz.com, hvilket vil medføre øjeblikkelig sletning af kontoen og opsigelse af kontrakten for kontoen.

§ 5 KLAGER

(1) Klager vedrørende kontoens drift skal sendes til e-mailadressen michal@sielacz.com.

Sælgeren skal behandle en klage inden for 14 dage.

§ 6 PERSONOPLYSNINGER

For det første Administratoren af de personlige oplysninger, som køberen har givet ved brug af shoppen, er sælgeren. 2.

(2) Køberens personoplysninger behandles på grundlag af aftalen og med henblik på dens gennemførelse i overensstemmelse med principperne i Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) om databeskyttelse (RODO). Detaljerede oplysninger om Sælgers behandling af data findes i den privatlivspolitik, der er offentliggjort i shoppen.

§ 7 ANSVARSFRASKRIVELSER

(1) Det er forbudt for Køber at levere ulovligt indhold.

(2) Aftalen om kontoopbevaring skal indgås på polsk.

(3) I tilfælde af, at der opstår vigtige grunde som nævnt i stk. 4, har sælgeren ret til at ændre disse vilkår og betingelser for kontoen.

4. De vigtige grunde, der er nævnt i stk. 3, skal være:

1. behovet for at tilpasse butikken til de love, der gælder for driften af butikken

2. forbedring af sikkerheden i forbindelse med den leverede tjeneste

3. ændre kontoens funktionalitet, hvilket kræver en ændring af kontobestemmelserne.

5. Køber skal informeres om den planlagte ændring af kontoens regler mindst 7 dage før ændringen træder i kraft via en e-mail sendt til den adresse, der er tildelt kontoen.

6. Hvis køberen ikke er enig i den planlagte ændring, skal han informere sælgeren ved at sende en passende meddelelse til sælgers e-mailadresse michal@sielacz.com, hvilket vil medføre ophævelse af aftalen om levering af en konto fra det øjeblik, hvor den planlagte ændring træder i kraft, eller tidligere, hvis køberen fremsætter en sådan anmodning.

(7) Hvis køberen ikke gør indsigelse mod den planlagte ændring på det tidspunkt, hvor den træder i kraft, antages det, at han accepterer den, hvilket ikke udgør nogen hindring for en fremtidig ophævelse af aftalen.

8. I tilfælde af tvister med køberen, som ikke er en forbruger, har den kompetente domstol kompetence på sælgers hjemsted.

9. Ingen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser på nogen måde forbrugerens rettigheder i henhold til loven.