Forbrugeren har ret til at fortryde den aftale, der er indgået med sælgeren via shoppen, inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse.

Det refunderede beløb vil straks blive overført til kundens konto efter modtagelse af pakken med den/de returnerede vare(r) til den bankkonto, som kunden har angivet.

Model fortrydelsesformular (denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

-Adressat Michał Siełacz, ul. Świstacza 29/11 70-798 Szczecin, tlf. 732930517, e-mail: lamper@sielacz.com

-Jeg/vi()giver hermed meddelelse()om min/vores fortrydelse af kontrakten om salg af følgende varer()kontrakten om levering af følgende varer()kontrakten om udførelse af følgende varer()/kontrakten om levering af følgende tjenesteydelser()

-Dato for indgåelse af kontrakten()/inddrivelsen()

For- og efternavn på forbruger(e)

-Forbrugerens/forbrugernes adresse

-Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis formularen sendes på papir)

-Dato